மாவட்டச் சங்கம் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து GMக்கு கடிதம் கொடுத்துள்ளது.

மாவட்டச் சங்கம் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து GMக்கு கடிதம் கொடுத்துள்ளது.

மாவட்டச் சங்கம் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து 26-09-2019 அன்று GMக்கு கடிதம் கொடுத்துள்ளது.
BSNLEU பரிந்துரையை ஏற்று , BSNL புத்தாக்கம்  குறித்து விவாதிக்க AUAB கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்க BSNL மேனேஜ்மென்ட் முன்மொழிகிறது.

BSNLEU பரிந்துரையை ஏற்று , BSNL புத்தாக்கம் குறித்து விவாதிக்க AUAB கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்க BSNL மேனேஜ்மென்ட் முன்மொழிகிறது.

செப்டம்பர் 23, 2019 அன்று, BSNLEU பொதுச் செயலாளரும், துணை பொதுச் செயலாளரும் CMD யை சந்தித்தனர். BSNL நிறுவனத்தின் நிதி நிலை வேகமாக மோசமடைந்து வருகிறது என்பதையும், ஊழியர்களின் பிரதிநிதிகள்        நிர்வாகத்தின் நிதி நிலையை...

BSNL Employees Union Nagercoil