கடும் விழ்ச்சியில் இந்திய பொருளாதாரம். ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் காலாண்டு லாபம் மட்டும்990 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது

கடும் விழ்ச்சியில் இந்திய பொருளாதாரம். ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் காலாண்டு லாபம் மட்டும்990 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது

ரிலையன்ஸ் மதிப்பு 9 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது இந்திய பொருளாதாரம் மந்தநிலையில் இருக்கிறது. இந்தியாவின் ஏற்றுமதி – இறக்குமதி, ஜிடிபி மதிப்பு, ஜிஎஸ்டி வருவாய், ரூபாய் மதிப்பு என அனைத்தும் சரிந்து விட்டது. இந்திய அரசின் கடன் அதிகரித்து விட்டது. சிறு-குறு,...