புத்தாக்கம் தொடர்பான மத்திய அமைச்சரவை முடிவுகளின் மீதான BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் கருத்து

புத்தாக்கம் தொடர்பான மத்திய அமைச்சரவை முடிவுகளின் மீதான BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் கருத்து

BSNL மற்றும் MTNL ஆகியவற்றின் புத்தாக்கம் தொடர்பான மத்திய அமைச்சரவை முடிவுகளின் மீதான BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் கருத்து Download [47.70...
புத்தாக்கம் தொடர்பான மத்திய அமைச்சரவை முடிவுகளின் மீதான BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் கருத்து

BSNLன் புத்தாக்கம் குறித்த BSNLEU வின் செய்தி அறிக்கை

பி.எஸ்.என்.எல் இன் புத்தாக்கம் குறித்து நேற்று 23.10.2019 நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது குறித்து BSNLEU பின்வரும் பத்திரிகை அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது, Download [1.16...

BSNL Employees Union Nagercoil