முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் இடையிலான உறவை விருப்ப ஓய்வு திட்டம் முழுமையாக துண்டித்து விடும்:டெல்லி உயர் நீதிமன்றம்(26-02-2017)

முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் இடையிலான உறவை விருப்ப ஓய்வு திட்டம் முழுமையாக துண்டித்து விடும்:டெல்லி உயர் நீதிமன்றம்(26-02-2017)

முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் இடையிலான உறவை விருப்ப ஓய்வு திட்டம் முழுமையாக துண்டித்து விடும் – எனவே விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தில் சென்ற தொழிலாளி முன் தேதியிட்டு வழங்கப்படும் ஊதிய மாற்றத்திற்கு தகுதியானவர் அல்ல, விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தில் செல்லும் ஊழியர்கள் ஊதிய...

BSNL Employees Union Nagercoil