ஒவ்வொரு நாளும் கருப்புத் தினமே

ஒவ்வொரு நாளும் கருப்புத் தினமே

கருப்புப் பணத்திற்கெதிரான துல்லியமான தாக்குதல் என்று பிரதமர் மோடியால் படா டோபமாக அறிவிக்கப்பட்ட பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு மூன்று ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகியுள்ளன. ஆனால் இது இந்தியப்  பொருளாதாரத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட துல்லியத் தாக்குதலாகவே மாறி அனைத்துத்...

BSNL Employees Union Nagercoil