கார்ப்பரேட் வரிச் சலுகையால் நாடு பாதிப்பு… இலக்கு 13.35 லட்சம் கோடி.. வசூலோ 6 லட்சம் கோடிதான்!

கார்ப்பரேட் வரிச் சலுகையால் நாடு பாதிப்பு… இலக்கு 13.35 லட்சம் கோடி.. வசூலோ 6 லட்சம் கோடிதான்!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் போது, அந்த நிதியாண்டில் எவ்வளவு ரூபாய் நேரடி வரிகள் மூலமாக வர வேண்டும், மறைமுக வரிகள் மூலமாக அரசுக்கு எவ்வளவு வருவாய் வர வேண்டும் என இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படும்.அதன்படி 2019 – 20 நிதியாண்டில் (ஏப்ரல்...

BSNL Employees Union Nagercoil