பெரும் நஷ்டத்தில் Vodafone நிறுவனம்

இந்தியாவில் வோடஃபோனின் கதை முடிந்ததா? வோடஃபோனின் இந்த நிலைக்கு யார் காரணம்? என்ன நடந்தது?

Posted by BBC News தமிழ் on Monday, November 18, 2019

இந்தியாவில் வோடஃபோனின் கதை முடிந்ததா? வோடஃபோனின் இந்த நிலைக்கு யார் காரணம்? என்ன நடந்தது?

BSNL Employees Union Nagercoil