22.11.2019 அன்று நடைபெற பேச்சு வார்த்தையின் விவரங்கள்

22.11.2019 அன்று நடைபெற பேச்சு வார்த்தையின் விவரங்கள்

22.11.2019 அன்று நடைபெற பேச்சு வார்த்தையின் விவரங்கள் 25.11.2019 அன்று உண்ணாவிரதத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியிட்ட சூழ்நிலையில், 22.11.2019 அன்று BSNLன் DIRECTOR (HR) திரு அர்விந்த் வட்னேர்கர் மற்றும் அந்த உண்ணாவிரத போராட்ட அறிவிப்பில் கையெழுத்திட்டிருந்த சங்கங்களான...

BSNL Employees Union Nagercoil