இந்தியாவுக்கு இது கஷ்டமான காலம் தான்.. ஜிடிபி 4.7%-மாக குறையும்.. ICRA மதிப்பீடு..

இந்தியாவுக்கு இது கஷ்டமான காலம் தான்.. ஜிடிபி 4.7%-மாக குறையும்.. ICRA மதிப்பீடு..

இந்தியாவுக்கு இது மிக கஷ்டமான காலம் தான். ஒரு புறம் வாட்டி வதைக்கும் பொருளாதார வீழ்ச்சி. இதை மேலும் பயமுறுத்தும் விதமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்தான கணிப்புகள். இந்த வகையில் முன்னணி மதிப்பீட்டு நிறுவனமான இக்ரா, கடந்த செப்டம்பர்...
ஓய்வு பெறும் வயது குறைக்கப்பட மாட்டாது- மத்திய அமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் தகவல்- இந்த அச்சத்தின் காரணமாக விருப்ப ஓய்வு திட்டத்திற்கு விருப்பம் கொடுத்துள்ள தோழர்கள், தற்போது திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம்.*

ஓய்வு பெறும் வயது குறைக்கப்பட மாட்டாது- மத்திய அமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் தகவல்- இந்த அச்சத்தின் காரணமாக விருப்ப ஓய்வு திட்டத்திற்கு விருப்பம் கொடுத்துள்ள தோழர்கள், தற்போது திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம்.*

*ஓய்வு பெறும் வயது குறைக்கப்பட மாட்டாது- மத்திய அமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் தகவல்- இந்த அச்சத்தின் காரணமாக விருப்ப ஓய்வு திட்டத்திற்கு விருப்பம் கொடுத்துள்ள தோழர்கள், தற்போது திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம்.* ஓய்வு பெறும் வயது 60லிருந்து 58ஆக குறைக்கப்படும் என்ற மிரட்டல் பல...
ஓய்வு பெறும் வயது குறைக்கப்பட மாட்டாது- மத்திய அமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் தகவல்- இந்த அச்சத்தின் காரணமாக விருப்ப ஓய்வு திட்டத்திற்கு விருப்பம் கொடுத்துள்ள தோழர்கள், தற்போது திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம்.*

BSNLன் புத்தாக்கத்திற்கான வழிவகைகள் தொடர்பான விவாதத்தை மனிதவள இயக்குனர் நடத்தியுள்ளார்.

BSNLன் புத்தாக்கத்திற்கான வழிவகைகள் தொடர்பாக ஒரு சில அமைப்புகளோடு, நேற்றைய தினம் (26.11.2019), மனிதவள இயக்குனர் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். BSNLல் முதன்மை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கமான BSNL ஊழியர் சங்கத்திற்கு எந்த ஒரு நிர்வாக தகவலையும் கொடுக்காமல், BSNLன் புத்தாக்கம்...

BSNL Employees Union Nagercoil