மனித வள இயக்குனரோடு சந்திப்பிற்கு BSNL ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

மனித வள இயக்குனரோடு சந்திப்பிற்கு BSNL ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

ஊழியர்களின் கீழ்கண்ட முக்கியமான பிரச்சனைகள் தொடர்பாக விவாதிக்க, ஒரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என BSNL ஊழியர் சங்கம் மனித வள இயக்குனருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது:- 1) விருப்ப ஓய்வு திட்டத்திற்கு பிந்தைய நிலையில் ஊழியர்களை பயன்படுத்தும் விதம். 2) ஊழியர்களின் மாற்றல்...
மனித வள இயக்குனரோடு சந்திப்பிற்கு BSNL ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

சங்கத்திற்கு சந்தா பிடித்தம் செய்ய வழங்க விருப்பம் தெரிவிக்கும் முறையில் மாற்றம்

தொழிற்சங்கங்களுக்கு, ஊழியர்களின் சந்தா பிடித்தம் செய்து கொடுக்கும் முறை தொடர்பாக BSNL கார்ப்பரேட் அலுவலகம் ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளது. அதில் உள்ள விஷயங்கள் பின் தரப்பட்டுள்ளது:- விருப்ப ஓய்வு திட்டம் அமலாக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதால், சங்கங்களுக்கு சந்தாவை மாற்றும்...

BSNL Employees Union Nagercoil