நமது முடிவுகள்…….                                                                                                                                                                        1. BSNL நிறுவனத்திற்கு கூடுதல் செலவை ஏற்படுத்தும் WORK CONTRACT  முறையை கைவிட வேண்டும்.                                                                                                                                                                                         2. EPF  ESI BONUS  மற்றும் தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களை உள்ளடக்காத WORK CONTRACT  முறையை ஏற்க முடியாது.                                                                                                                                                                               3. நிரந்தர ஊழியர்களை இடமாற்றத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் WORK CONTRACT முறைக்கு உடன்படமுடியாது.                                                                                                                                                                       4. மேலிடத்திலிருந்து எந்த வழிகாட்டுதல் உத்தரவு இல்லாமல் நாகர்கோவில் மாவட்டத்திற்கு மட்டும்  WORK CONTRACT  முறையை   அமுல்படுத்த அனுமதியோம்                                                                                           5. தற்போதைய MAN POWER  காண்ட்ராக்ட் முறையையே தொடர வேண்டும்.                                                         6. TENDER  நிபந்தனைகளின் படி மல்லி மற்றும் கவிக்கோ நிறுவனங்களுக்கு நீட்டிப்பு செய்ய வேண்டும்.       7. மறுக்கும் பட்சத்தில்  மேற்கண்ட நிறுவனங்கள் மீது BLACK LISTING  உட்பட  உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்                                                                                                                                                                                         கோரிக்கை ஏற்காத பட்சத்தில் போராட்டம் நடத்தப்படும்                                                                                                தோழமை வாழ்த்துக்களுடன்                                                                                                                                                    பா. ராஜு                                                                                                                                                                                          மாவட்டச் செயலர்                                                                                                                                                                       BSNLEU

BSNL Employees Union Nagercoil