பிளவுவாத குடியுரிமை சட்டத்தை முற்றிலும் நிராகரிக்கிறோம்… பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த இந்துக்கள், சீக்கியர்கள் அறிக்கை

பிளவுவாத குடியுரிமை சட்டத்தை முற்றிலும் நிராகரிக்கிறோம்… பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த இந்துக்கள், சீக்கியர்கள் அறிக்கை

மோடி அரசின் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு பாகிஸ்தானில் வசிக்கும்  இந்துக்கள் மற்றும் சீக்கியர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித் துள்ளனர்.“பாகிஸ்தானிய இந்துக்கள் ஒருமித்த கருத்துடன் இந்தியாவின் குடியுரிமைச் சட்டத் திருத்தத்தை நிராகரிக்கிறோம். இது சமூகப் பாகுபாடுகளால்...

BSNL Employees Union Nagercoil