20.12.2019 அன்று நடைபெற்ற BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் மத்திய செயலக கூட்டத்தில் 2020, ஜனவரி, 8 அன்று நடைபெற உள்ள பொது வேலை நிறுத்தம் வெற்றி பெற எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பான மத்திய சங்கத்தின் சுற்றறிக்கையின் தமிழாக்கம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

BSNL Employees Union Nagercoil