பணிஓய்வு பாராட்டுக் கூட்டம்:GM  அலுவலகக்கிளை

பணிஓய்வு பாராட்டுக் கூட்டம்:GM  அலுவலகக்கிளை

31-01-2020 அன்று மாவட்ட த்தலைவர் தோழர் K. ஜார்ஜ் அவர்கள் தலைமையில் நாகர்கோவில் BSNLEU  அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பணிஓய்வு பாராட்டுக்கூட்டத்தில் மாநில உதவிச் செயலாளர்                            தோழர் இந்திரா கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள், அனைவரையும் வாழ்த்தினார்கள் ...
பணிஓய்வு பாராட்டுக் கூட்டம் :மார்த்தாண்டம்,தக்கலை மற்றும் குழித்துறை கிளைகள்

பணிஓய்வு பாராட்டுக் கூட்டம் :மார்த்தாண்டம்,தக்கலை மற்றும் குழித்துறை கிளைகள்

31-01-2020 அன்று மாவட்ட த்தலைவர் தோழர் K. ஜார்ஜ் அவர்கள் தலைமையில் நாகர்கோவில் BSNLEU  அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பணிஓய்வு பாராட்டுக்கூட்டத்தில் மாநில உதவிச் செயலாளர்                            தோழர் இந்திரா கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள், அனைவரையும் வாழ்த்தினார்கள் ...
பணிஓய்வு பாராட்டுக் கூட்டம் :Nagercoil Rural/Phones கிளைகள்

பணிஓய்வு பாராட்டுக் கூட்டம் :Nagercoil Rural/Phones கிளைகள்

31-01-2020 அன்று மாவட்ட த்தலைவர் தோழர் K. ஜார்ஜ் அவர்கள் தலைமையில் நாகர்கோவில் BSNLEU  அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பணிஓய்வு பாராட்டுக்கூட்டத்தில் மாநில உதவிச் செயலாளர்                            தோழர் இந்திரா கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள், அனைவரையும் வாழ்த்தினார்கள் ...
நாட்டின் கடன் 71 சதவிகிதம் அதிகரிப்பு

நாட்டின் கடன் 71 சதவிகிதம் அதிகரிப்பு

53 லட்சம் கோடியிலிருந்து 91 லட்சம் கோடி ரூபாயானது புதுதில்லி, ஜன. 29 – நரேந்திர மோடியின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சி யில், இந்தியாவின் கடன் 71 சதவிகிதம் அள விற்கு அதிகரித்துள்ளதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து அந்த கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் கவுரவ் வல்லப்,...