பணமதிப்பு நீக்கம், ஜிஎஸ்டியே பொருளாதார மந்தத்திற்கு காரணம்… நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் அகர்வாலா கருத்து

பணமதிப்பு நீக்கம், ஜிஎஸ்டியே பொருளாதார மந்தத்திற்கு காரணம்… நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் அகர்வாலா கருத்து

பணமதிப்பு நீக்கம், ஜிஎஸ்டி ஆகிய பொருளாதார நடவடிக்கைகளே தற்போது ஏற்பட்டு இருக்கும் மந்த நிலைக்குக் காரணம் என்று நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் ராம்கோபால் அகர்வாலா தெரிவித்துள்ளார்.பணமதிப்பு நீக்கம், ஜிஎஸ்டி போன்றவை தற்போதைய சூழலில் தேவைதான் என்றாலும்,உரிய திட்டமிடல்...

BSNL Employees Union Nagercoil