BUSINESS AREAக்களை மேலும் ஒருங்கிணைப்பது என்கின்ற திசையை நோக்கி நிர்வாகம் செல்கிறது. தற்போதுள்ள 198 BUSINESS AREAக்களை குறைப்பது என்பதுதான் இதன் பொருள்.
இது ஊழியர்களின் மாற்றலிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இது போன்ற நடவடிக்கைகளை BSNL ஊழியர் சங்கம் எதிர்க்கும் என்றும், இது தொடர்பாக இறுதி முடிவு எடுப்பதற்கு முன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்களோடு கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என்றும் BSNL CMDக்கு BSNL ஊழியர் சங்கம் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

BSNL Employees Union Nagercoil