DoTயில் நிலுவையிலுள்ள சில பிரச்சனைகள் தொடர்பாக BSNL ஊழியர் சங்கம் விவாதம்

DoTயில் நிலுவையிலுள்ள சில பிரச்சனைகள் தொடர்பாக BSNL ஊழியர் சங்கம் விவாதம்

BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் அகில இந்திய தலைவர் தோழர் அனிமேஷ் மித்ரா மற்றும் தோழர் சுவபன் சக்கரவர்த்தி Dy.GS ஆகியோர் 03.01.2020 அன்று DoTயில் உள்ள ESTABLISHMENT பிரிவு அதிகாரிகளை சந்தித்து கீழ்கண்ட பிரச்சனைகளை விவாதித்தனர். 01.10.2000க்கு பின் நிரந்தரம் பெற்ற TSMகளுக்கு...

BSNL Employees Union Nagercoil