வர்க்க ஒற்றுமைதான் உலகத்தொழிலாளர் வலிமை

வர்க்க ஒற்றுமைதான் உலகத்தொழிலாளர் வலிமை

உலகத் தொழிற்சங்க சம்மேளனத் தலைவர் முழக்கம் சென்னை, ஜன.24- “உலகம் முழுவதுமே தொழி லாளர்கள் பல்வேறு சவால்களை எதிர் கொண்டிருக்கிறார்கள், உழைப்பாளி வர்க்க ஒற்றுமையும் வலிமையும் அந்தச் சவால்களை முறியடிக்கும் என்பது உறுதி,” என்று உலகத் தொழிற்சங்க சம்மேளனத்தின்...

BSNL Employees Union Nagercoil