BSNL உழைக்கும் மகளிர் ஒருங்கிணைப்புக்குழுவின் செயல்பாடுகளை, 11.02.2020 அன்று நடைபெற்ற BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் மத்திய செயலகக் கூட்டம் விவாதித்தது. இந்தக் குழுவின் ஒரு சில உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே வயது மூப்பு காரணமாக பணி ஓய்வு பெற்று விட்டனர்.
இத்துடன் சில உறுப்பினர்கள் விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தில் பணி ஓய்வு பெற்று விட்டனர்.
இது அந்தக் குழுவின் செயல்பாடுகளை பாதித்துள்ளது. இதனால் அந்தக் குழுவை மாற்றியமைப்பது என மத்திய செயலகக் கூட்டம் முடிவு செய்துள்ளது. எனவே அந்தக் குழுவில் உள்ள பணி ஓய்வு பெற்றவர்களை, மாநில சங்கங்கள் விடுவித்துவிட்டு, அந்த இடங்களில் பணியில் இருக்கும் தோழர்களை நியமிக்க வேண்டும் என மத்திய செயலகம் வழிகாட்டியுள்ளது. அதே போல BSNL உழைக்கும் மகளிர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தமிழ்நாடு மற்றும் சென்னை தொலைபேசி மாநில அமைப்பாளர்கள் அகில இந்திய கமிட்டியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். BSNL WWCCயின் அடுத்தக் கூட்டம் 05.03.2020 அன்று வதோதராவில் நடைபெறும்.
நம் தோழரின் பணிசிறக்க வாழ்த்துகிறோம்.
புதியதாக அகில இந்திய கமிட்டியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் மாநில BSNL உழைக்கும் மகளிர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் அமைப்பாளர் தோழர் பெர்லின் அவர்களின் செயல்பாடு மேலும் சிறக்க நாகர்கோவில் மாவட்டச்சங்கத்தின் மனதார வாழ்த்துகிறது.

BSNL Employees Union Nagercoil