வேலையின்மை, இந்தியாவின் நீண்டகாலப் பிரச்சனையாக இருந்தா லும், 2014-இல் மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, இது பல மடங்கு அதிகரித்து விட்டது.  மோடி ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு 3.4 முதல் 3.6 சதவிகிதம் என்ற அளவிலேயே வேலையின்மை விகி தம் இருந்தது ஆனால், மோடி கொண்டு வந்த பணமதிப்பு நீக்கம், ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு போன்றவை நிலைமையை படுமோசமாக்கி விட்டன. கடந்த 2017 – 18 நிதியாண்டில், இந்தியாவில் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம், 6.1 சதவிகிதம் என்ற அளவிற்கு போய்விட்டதாக அதிர்ச்சி கரமான செய்திகள் வெளியாகின. அதாவது 100 பேரில் 6.1 பேருக்கு வேலை இல்லை என்று கூறப்பட்டது. மேலும் இது கடந்த 45 ஆண்டுகளில் ஏற்படாத மோசமான நிலை என்றும், வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் உச்சத் தில் இருப்பதாகவும் புள்ளி விவ ரங்கள் கூறின.  மத்திய பாஜக அரசு இதனை வெளிப்படையாக ஒப்புக் கொள்ளா விட்டாலும், இந்திய பொருளாதாரக் கண்காணிப்பு மையம் (Centre for Monitoring Indian Economy -CMIE) என்ற அமைப்பு தொடர்ந்து, இந்தியா வின் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் தொடர்பான தரவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 2019 – 20 நிதி யாண்டின், இரண்டாவது அரை யாண்டு தொடக்கமான அக்டோ பரில் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் உச்சத்தை எட்டியதாக பொருளா தாரக் கண்காணிப்பு மையம் தெரி வித்துள்ளது.  2019 அக்டோபரில் அதிகபட்சமாக வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் 8.10 சதவிகிதம் வரை சென்றதாக கூறி யுள்ளது. இது நவம்பரில் 7.23 சதவிகி தம், டிசம்பரில் 7.60 சதவிகிதம், 2020 ஜனவரியில் 7.16 சதவிகிதம் என்று மாற்றங்களைக் கண்டுள்ளது. தற்போது 2020 பிப்ரவரியில் 7.78  சதவிகிதம் என்ற அளவை வேலை யில்லாத் திண்டாட்டம் தொட்டுள்ளது.