தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கம்:06.03.2020 விசாரணை

தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கம்:06.03.2020 விசாரணை

06.03.2020 அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் மாநில நிர்வாகத்தின் சார்பில் (AFFIDAVIT) திரு ராஜ்குமார் (DGM Admin) அவர்கள் சமர்ப்பித்த பிரமண பத்திரத்தின் (AFFIDAVIT) சாரம்சம் : 1.  BSNL நிறுவனம் நிதி நெருக்கடியில் இருந்த போதிலும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வெளியிட்ட...