26.05.2019 அன்று நடைபெற்ற JTO இலாகா தேர்வில் கேட்கப்பட்டிருந்த் பல சரியான பதில்கள் உள்ள கேள்விகளுக்கு முழு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும்- BSNL ஊழியர் சங்கம் CMD BSNL க்கு கடிதம்

26.05.2019 அன்று நடைபெற்ற JTO இலாகா தேர்வில் கேட்கப்பட்டிருந்த் பல சரியான பதில்கள் உள்ள கேள்விகளுக்கு முழு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும்- BSNL ஊழியர் சங்கம் CMD BSNL க்கு கடிதம்

26.05.2019 அன்று நடைபெற்ற JTO இலாகா தேர்வில், தவறான கேள்விகள், பாடப்பிரிவிற்கு வெளியில் இருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் மற்றும் பல சரியான பதில்கள் உள்ள கேள்விகள் என பல குளறுபடிகள் இருந்ததால், தேர்வு எழுதிய பல தோழர்கள் வெற்றி வாய்ப்பை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. அவர்களுக்கு...