அவர்களுக்கான வேலை தடையின்றி நடக்கிறது

அவர்களுக்கான வேலை தடையின்றி நடக்கிறது

கொரோனா தொற்று காரணமாக ஏற்பட் டுள்ள நெருக்கடியை பயன்படுத்திக்கொண்டு இந்திய பெரும் முதலாளிகள் தங்களது கொள்ளை வேட்டையை தீவிரப்படுத்த துவங்கி யுள்ளனர்.இதற்கு மத்திய அரசும் அனைத்து வகையிலும் துணை நிற்கிறது. மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பல்வேறு...