மத்தியத் தொழிற்சங்கங்கள், சம்மேளனங்கள் கடும் கண்டனம்

மத்தியத் தொழிற்சங்கங்கள், சம்மேளனங்கள் கடும் கண்டனம்

தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களிலிருந்து முதலாளிகளுக்கு விலக்கு உத்தரப்பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம் ஆகிய மாநில அரசாங்கங்கள்  வேலையளிப்பவர்கள் அனைவருக்கும் தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களிலிருந்து மூன்று ஆண்டு காலம் விலக்கு அளித்திருப்பதற்கு மத்தியத் தொழிற்சங்கங் கள் மற்றும்...

BSNL Employees Union Nagercoil