ஆக.9 ‘இந்தியா பாதுகாப்பு தினம்’

ஆக.9 ‘இந்தியா பாதுகாப்பு தினம்’

14 கோடி பேரின் வேலை பறிபோய்விட்டது 24 கோடி கூலித் தொழிலாளர்கள் வாழ வழியில்லை 35 சதவீத சிறு-குறு தொழில்கள் திறக்கப்படும் வாய்ப்பு இல்லை 40 கோடி பேர் கொடிய வறுமையின் பிடியில் பொதுத்துறைகள் அனைத்தும் தனியார்மயம் 48 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர் அகவிலைப்படி முடக்கம் 68 லட்சம்...