ஒப்பந்த ஊழியர்களை கடுமையாக குறைக்க வேண்டும் என கடிதம் வெளியிட்டுள்ள BSNL CMDக்கு, BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலர் தோழர் P.அபிமன்யு எழுதிய கடிதத்தின் தமிழாக்கம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

https://bsnleutnc.com/uploads/202009061599405647410.pdf