காணொளி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற BSNLஊழியர் சங்கத்தின் மத்திய செயற்குழு பல முக்கியமான முடிவுகளை எடுத்துள்ளது.

காணொளி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற BSNLஊழியர் சங்கத்தின் மத்திய செயற்குழு பல முக்கியமான முடிவுகளை எடுத்துள்ளது.

BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் இரண்டு நாட்கள் மத்திய செயற்குழு, காணொளி காட்சி மூலமாக நடைபெற்றது. மொத்தமுள்ள 56 மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர்களில் 53 தோழர்கள் பங்கேற்றனர். அதில் 48 தோழர்கள் விவாதத்தில் பங்கேற்றனர். வலைத்தள பிரச்சனைகள் காரணமாக மற்ற தோழர்கள் கலந்துக் கொள்ள...