இதோ அரசின் வாக்குமூலம்… எல்.ஐ.சி ஓர் நிதிமூலம்… சு. வெங்கடேசன் எம்.பி., கேள்விக்கு அமைச்சர் பதில்

இதோ அரசின் வாக்குமூலம்… எல்.ஐ.சி ஓர் நிதிமூலம்… சு. வெங்கடேசன் எம்.பி., கேள்விக்கு அமைச்சர் பதில்

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம்   (எல்ஐசி) கடந்த 4 ஆண்டுகளில்  ரூ .33000 கோடிகளை நெடுஞ்சாலைத்  திட்டங்களுக்காகதந்துள்ளது என நாடாளுமன்றத்தில் நிதி இணையமைச்சர் அனுராக் தாகூர் பதில்  அளித்துள்ளார். “பாரத்மாலா” மத்திய அரசு அறிவித்த பாரத் மாலா பரியோஜனா திட்டத்திற்கான...