உரிய தேதியில் ஊதியம் வழங்க வேண்டுமென BSNL ஊழியர் சங்கம், CMD BSNLக்கு மீண்டும் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

உரிய தேதியில் ஊதியம் வழங்க வேண்டுமென BSNL ஊழியர் சங்கம், CMD BSNLக்கு மீண்டும் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

உடனடியாக ஊதியம் வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டுமென BSNL ஊழியர் சங்கம், மீண்டும் CMD BSNLக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. அந்தக் கடிதத்தில், ஊழியர்களை போராட்டங்களுக்கு திரட்டப்பட்ட பின்னர் தான், நிர்வாகம் ஊதியம் வழங்க முன்வருகிறது என்பதையும் அந்தக் கடிதத்தில் சுட்டிக்...