இரண்டாம் நாள் போராட்டம் தோழர் பா.சின்னத்துரை தலைமையில் நடைபெற்றது. தோழர் செல்வம்,ராஜகோபால் மற்றும் ராஜூ கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினார்கள்