இரண்டு வித கோரிக்கைகளுக்காக இன்று உணவு இடைவேளை ஆர்ப்பாட்டம்

இரண்டு வித கோரிக்கைகளுக்காக இன்று உணவு இடைவேளை ஆர்ப்பாட்டம்

1.    ஹாத்ராஸ் வன்கொடுமை படுகொலைக்கு எதிராகவும், சொசைட்டி முறைகேடுகளுக்கு எதிராகவும் 09.10.2020 அன்று ஆர்ப்பாட்டம் ஹாத்ராஸ் வன்கொடுமை மற்றும் படுகொலைக்கு எதிராக நாடுமுழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திட அகில இந்திய BSNL உழைக்கும் மகளிர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவு விடுத்துள்ள...
39ஆவது தேசிய கவுன்சில் கூட்டம் நடத்துவதில் நிர்வாகம் ஏற்படுத்திய சிக்கல்- சரி படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நிர்வாகத்திற்கு BSNL ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

39ஆவது தேசிய கவுன்சில் கூட்டம் நடத்துவதில் நிர்வாகம் ஏற்படுத்திய சிக்கல்- சரி படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நிர்வாகத்திற்கு BSNL ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

நிர்வாகம் எடுத்த இரட்டை நிலைபாட்டின் காரணமாக 07.10.2020 அன்று நடைபெற வேண்டிய தேசிய கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெறவில்லை. முதன்மை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கமான BSNL ஊழியர் சங்கத்திற்கு, தனது சங்க உறுப்பினர் அல்லாதவரை கவுன்சில் உறுப்பினராக நியமிக்கும் உரிமையை நிர்வாகம்...