தகவல் அறியும் உரிமைக்குழுவை, BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் அகில இந்திய மையம் உருவாக்கியுள்ளது.

தகவல் அறியும் உரிமைக்குழுவை, BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் அகில இந்திய மையம் உருவாக்கியுள்ளது.

தகவல் அறியும் உரிமைக்குழுக்களை மத்திய மாநில சங்கங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என செப்டம்பரில் நடைபெற்ற மத்திய செயற்குழுவில் முடிவெடுக்கப்பட்டிருந்தது.   BSNL நிர்வாகத்திடமிருந்தும் அரசாங்கத்திடமிருந்தும் பல்வேறு தகவல்களை பெறுவது தான் இந்தக் குழுக்களின் பணி.  அவ்வாறு...