30 ஆண்டு கால சேவை முடித்தவர்களையும், 50/55 வயதுடையவர்களையும் ஓய்வு பெறச்செய்யும் வகையில் CDA விதிகளில், BSNL நிர்வாகம் மாற்றம்

30 ஆண்டு கால சேவை முடித்தவர்களையும், 50/55 வயதுடையவர்களையும் ஓய்வு பெறச்செய்யும் வகையில் CDA விதிகளில், BSNL நிர்வாகம் மாற்றம்

BSNL நிர்வாகம் தனது CDA விதிகளில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி, 30 வருட சேவை முடித்தவர்களையும், 50/55 வயதுடையவர்களையும், 3 மாத ஊதியத்தை கொடுத்தோ அல்லது 3 மாத அறிவிப்பு கொடுத்தோ ஓய்வு பெறச்செய்யலாம் என்கிற மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த மாற்றத்தை BSNL...
பெருந்திரள் முறையீடு போராட்ட நிகழ்வுகள் புகைபடம்

பெருந்திரள் முறையீடு போராட்ட நிகழ்வுகள் புகைபடம்

பெருந்திரள் முறையீடு 5-11-20 அன்று மாநில தலைவர் தோழர் S.செல்லப்பா அவர்கள் தலைமையில் CGM அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற போராட்ட நிகழ்வுகள் புகைபடம்   Loading... Taking too long? Reload document | Open in new...