நவம்பர் 26 வேலைநிறுத்த நோட்டீஸ் BSNLEU கொடுத்துள்ளது.

நவம்பர் 26 வேலைநிறுத்த நோட்டீஸ் BSNLEU கொடுத்துள்ளது.

BSNLEU மற்றம்  7 தொழிற்சங்கங்கள்  சங்கங்களும் சேர்ந்து 26.11.2020 அன்று நடைபெறும் பொது வேலைநிறுத்தத்தில் இணைகிறது. அதன்படி, BSNLEU நமது பொதுச் செயலாளர் செயலாளர்,  சிஎம்டி பிஎஸ்என்எல் அவர்களிடம் வேலைநிறுத்த அறிவிப்பை வழங்கியுள்ளார். இந்த பொது வேலைநிறுத்தத்திற்காக, 10...