கால்பந்தின் சகாப்தம் மறைந்தது….

கால்பந்தின் சகாப்தம் மறைந்தது….

கியூபப் புரட்சியின் தளபதி மறைந்தார்; தொடர்ந்து வெற்றியை நோக்கி பயணியுங்கள்” என்ற செய்தியை தொலைக்காட்சியில் கேட்டதும் கியூபா நாடே உறைந்து போகிறது. அப்போது, கால்பந்து வீரர் ஒருவர் குலுங்கி குலுங்கி அழ தொடங்கினார். மாபெரும் தலைவர் பிடல் காஸ்ட்ரோ மறைவுக்கு கண்ணீர் வடித்த...
நவம்பர் 26 பொது வேலைநிறுத்த ஆர்ப்பாட்டம் 26 -11-2020 அன்று காலை 11 மணிக்கு நகர்கோவில் தொலைபேசி நிலையமுன் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்

நவம்பர் 26 பொது வேலைநிறுத்த ஆர்ப்பாட்டம் 26 -11-2020 அன்று காலை 11 மணிக்கு நகர்கோவில் தொலைபேசி நிலையமுன் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்

நவம்பர் 26 பொது வேலைநிறுத்த ஆர்ப்பாட்டம் 26 -11-2020 அன்று காலை 11 மணிக்கு நகர்கோவில் தொலைபேசி நிலையமுன் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் . தொடர்ந்து குமரி மாவட்ட தொழிற்சங்க கூட்டுக்குழு சார்பாக(JCTU) நவம்பர் 26 பொது வேலைநிறுத்த ஆர்ப்பாட்டம் 26 -11-2020 அன்று காலை 11 மணிக்கு...