ஏர் பூட்டும் உழவர்களின் போர் முழக்கம் வலுக்கிறது.

ஏர் பூட்டும் உழவர்களின் போர் முழக்கம் வலுக்கிறது.

தலைநகர் தில்லியில் விவசாயிகள் நடத்திக் கொண்டிருக்கும் வீரஞ்செறிந்த உறுதிமிக்க போராட்டத்தை, ஊடகங்கள் மறைக்க முயன்றாலும் அந்த பேரெழுச்சி உலகின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. பல மாதங்களுக்கு முன்பே இந்தபேரணிக்கான அறைகூவலை விவசாய சங்கங்கள் அறிவித்திருந்தபோதும் அவர்களுடன்...
2020-21 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் காலாண்டில், இந்திய நாட்டின் பொருளாதாரம் மைனஸ் 23.9 சதவிகிதம்

2020-21 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் காலாண்டில், இந்திய நாட்டின் பொருளாதாரம் மைனஸ் 23.9 சதவிகிதம்

2020-21 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் காலாண்டில், இந்திய நாட்டின் பொருளாதாரம் மைனஸ் 23.9 சதவிகிதம் என்ற மிகமோசமான நிலைக்குச் சென்றது. இரண்டாவது காலாண்டான ஜூலை – செப்டம்பருக்கு இடையிலும் அது மைனஸ் 7.5 சதவிகிதம் என்ற நிலையிலேயே தொடருகிறது....