இருள் அகன்றிட புத்தாண்டே ஒளிர்க….

இருள் அகன்றிட புத்தாண்டே ஒளிர்க….

2020ஆம் ஆண்டு விடைபெற்று 2021ஆம்ஆண்டு பிறந்துள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு கடந்து செல்லும் ஆண்டில் உலக மக்கள் பெரும் துயருக்கு ஆளாகினர். கொரோனா எனும் பெரு நோய்த் தொற்று மனிதகுலத்தின் இருப்பையே கேள்விக்குறியாக்கியது. எனினும் கடந்த காலத்திலும் இத்தகைய நோய்த்...