பொதுத்துறையை சீரழிக்கும் கொடிய பட்ஜெட்….

பொதுத்துறையை சீரழிக்கும் கொடிய பட்ஜெட்….

நமது நாட்டின் பொருளாதாரம் இன்றுவரை சுய சார்புடன் தாக்குப் பிடிப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் நிதித்துறை பெரும்பாலும் அரசின் கைவசம் இருப்பது தான். இல்லையென்றால் 1997 தெற்காசிய நெருக்கடியின் போதோ அல்லது 2008 அமெரிக்காவில் தொடங்கி உலகளாவிய நெருக்கடியாக மாறிய பொருளாதார...