வங்கிகளை தனியார்மயமாக்குதல் விரைவில் நடக்கும் என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்

வங்கிகளை தனியார்மயமாக்குதல் விரைவில் நடக்கும் என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்

வங்கிகளை தனியார்மயமாக்குதல் விரைவில் நடக்கும் என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார். மக்கள் கடுமையாக உழைத்து ஈட்டிய சேமிப்புகளை கொள்ளையடித்தே தீருவது என மோடி அரசாங்கம் கங்கணம் கட்டி செயல்படுகிறது. வங்கிகள் தேசிய மயமாக்கம் உருவாக்கிய நிதி பாதுகாப்பை மறுப்பது...