ஊழியர்களுக்கு IDA வழங்கப்படவில்லையெனில், அது நீதிமன்ற அவமதிப்பிற்கு உள்ளாகும் என BSNL ஊழியர் சங்கம் CMD BSNLக்கு கடிதம்

ஊழியர்களுக்கு IDA வழங்கப்படவில்லையெனில், அது நீதிமன்ற அவமதிப்பிற்கு உள்ளாகும் என BSNL ஊழியர் சங்கம் CMD BSNLக்கு கடிதம்

IDA முடக்கம் BSNL ஊழியர்களுக்கு பொருந்தாது என கேரள உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிய உடனேயே, DPE செயலருக்கு, கேரள உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமலாக்க வேண்டும் என BSNL ஊழியர் சங்கம் கடிதம் கொடுத்தது. ஊழியர்களுக்கு IDA வழங்கும் உத்தரவை DPE வழங்குவதில்லை என அந்த கடிதத்தை DoT...
CMD BSNL உடன் BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலர் சந்திப்பு

CMD BSNL உடன் BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலர் சந்திப்பு

23.02.2021 அன்று BSNL ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலர் தோழர் P.அபிமன்யு, CMD BSNL திரு P.K.புர்வார் அவர்களை சந்தித்து கீழ்கண்ட விஷயங்களை விவாதித்தார். (1) ஊழியர்களுக்கு IDA வழங்குவது தொடர்பான கேரள உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமலாக்குதல்:- கேரள உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமலாக்க...